Hållbara Polymer

Att välja mer hållbara material vid konstruktion och tillverkning är en viktig del i att minska klimatavtrycket för industrin. Idag finns många möjligheter att satsa på t.ex. förnybara eller återvunna polymera material.

Biologiskt nedbryt­bara och återvinnings­bara material

Hållbara polymerer är ett viktigt område för forskning och utveckling eftersom de kan användas inom en mängd olika områden, exempelvis förpackningar, konstruktionsdetaljer, textil och konsumentvaror. Dessa material kan tillverkas av förnybara resurser och kan dessutom designas för att vara biologiskt nedbrytbara och/eller återvinningsbara, vilket ytterligare kan minska deras miljöpåverkan.

Några exempel på hållbara polymera material är:

  • Biobaserade plaster tillverkade från biomassa. Biomassan kan t.ex. utgöras av vegetabiliska fetter och oljor, majsstärkelse, ärtstärkelse eller socker från olika källor.
  • Biokompositer, som är material som tillverkas genom att kombinera naturfibrer (t.ex. trä, halm, lin) med en plastmatris.
  • Återvunna plastmaterial, som är gjorda av postkonsument eller postindustriellt avfallsmaterial, såsom plastflaskor, textil och förpackningar.

Dessa material erbjuder ett alternativ till traditionell, icke-hållbar plast och minskar utsläppen av växthusgaser, minskar användandet av fossila resurser, och minskar mängden avfall som deponeras.

Möt experterna

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn. Lic/Civ.ing

Anna Lindgren

Projektledare, MSc

Philip Gillgard

Projektledare, tekn.dr

Kerstin Jedvert

Projektledare, Tekn.Dr.

Johan Bengtsson

Gruppchef Material/Marknadsansvarig

Exempel från verkligheten
Projekt

BioLyftet

BioLyftet är en företagsutbildning och ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med syfte att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och…

Projekt

Poly Lactic Acid

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt.…

Projekt

Flergångsförpackningar

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar?…