Stefan Heyne

Affärsområdeschef Industri

Expertis inom

Industri, Termokemiska processer och bioraffinaderikoncept, energikartläggning, processintegration, energieffektivisering

Stefan har bred erfarenhet inom biorafinaderikoncept för att framställa biodrivmedel och biobaserade produkter. Energisystemfrågor, processintegration samt tekno-ekonomisk och miljömässig bedömning av nya processer tillhör Stefans kompetensområden. Stefan är certifierad energikartläggare av stora företag och har lett kartläggningsuppdrag inom ett antal branscher (kemiindustri, tillverkande industri, livsmedelsindustri, transport och logistik).

Stefan är civilingenjör i kemiteknik och teknologie doktor i Industriella Energisystem.

Stefan är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.

Projekt jag jobbat med
Baltic-Nordic Roadmap for Co-operation on Clean Energy Technologies
KNOGA
Alla projekt