Staffan Sjödin

Projektledare, PhD

Expertis inom

Innovationsledning, Mikrovågor, medicinsk teknik, nanovetenskap/teknik, riskkapital, forskningsfinansiering

Det är spännande och utmanande att arbeta i korsvägen mellan akademisk forskning och industriell verksamhet - trafikljusen lyser med sin frånvaro.

Staffan jobbar bland annat med att koppla forskningsstrategier och forskningsprioriteringar till utlysningar om forskningsanslag från framförallt EU. Han är också engagerad i vår digitaliseringsverksamhet. Tidigare har han  arbetat med FoU-frågor på ett antal företag och drivit egen konsultverksamhet med uppdrag från bland annat universitet, högskolor och forskningsfinansiärer.

Han är civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor teoretisk fysik från Chalmers.