Shayesteh Haghighatpanah

Projektledare, PhD

Expertis inom

Material, Grafen och andra 2D-material, Grafen, Polymera kompositer 

Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar.

Shayesteh har en kandidatexamen som kemiingenjör inom teknisk inspektion från Petroleum University of Iran. Hon har sin teknologimasterexamen från Högskolan i Borås som kemiingenjör inom energi- och materialåtervinning och teknisk doktorandexamen från Chalmers i materialvetenskap med fokus på grafentillväxtmekanismer och kolhaltiga polymera nanokompositer. Hon har också tekniklärarexamen för forskarutbildade från Stockholms universitet.