Kerstin Jedvert

Projektledare, Tekn.Dr.

Expertis inom

Material, Industriell materialåtervinning, Hållbara Polymer, Materialvetenskap, Biopolymerer, Kemi, Textil

Genom nyfikenhet och samarbete hittar vi lösningar på dagens utmaningar.

Kerstin är civilingenjör i bioteknik med en doktorsexamen i kemiteknik från Chalmers. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och projektledning från akademi (Chalmers, Friedrich Schiller Universität) och forskningsinstitut (Swerea, RISE Research Institutes of Sweden). Projekten har framför allt haft en inriktning mot utveckling av biobaserade eller återvunna/cirkulära material, t.ex. inom textil, nonwoven, kolfiber och medtech.