Christoffer Alm

Projektledare, Civilingenjör

Expertis inom

Energi, Energieffektivisering och energianalys, energikartläggning

Verktygen för energieffektivisering finns, utmaningen är att se till att nyttja dem på rätt sätt och göra verklighet av de teoretiskt möjliga energibesparingspotentialerna.

Christoffer är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy. Han har en kandidatexamen i Maskinteknik och en masterexamen i Hållbara Energisystem från Chalmers. Studierna avslutades med att utföra ett examensarbete via AFRY (dåvarande ÅF), som behandlade att optimera och simulera värmeåtervinningsmöjligheter i en textilindustri utanför Göteborg. Efter detta blev Christoffer anställd som energikonsult på AFRY, där han under tre år ledde projekt relaterat till energikartläggningar, genomförande av energieffektiviserande åtgärder samt energimätplaner i industrier. På CIT Renergy fortsätter Christoffer att arbeta med energieffektivisering, men nu med mer fokus mot myndigheter och branschorganisationer. Christoffer är också en certifierad energikartläggare.