Anna Lindgren

Projektledare, MSc

Expertis inom

Material & kemi, Cellulosabaserade material, Säker mobilitet, Materialvetenskap, polymerer, biopolymerer, test och verifiering

Anna har mångårig erfarenhet av produkt- och materialutveckling inom olika industrier; försvar- och säkerhet, fordon, samt medtech. Mer specifikt har hon arbetat med polymera material i olika applikationer, materialutveckling av nonwoven, testning, verifiering och utveckling av efterbehandlingssystem (katalysatorer).

Anna är utbildad civilingenjör med en kandidat inom kemiteknik och en master inom material- och nanoteknik från Chalmers.