Anette Winter

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Energi och Lean i kombination, bred erfarenhet från Energibranschen

Anette har många års erfarenhet från svensk industri inom processindustri, hygien- och medicinteknik samt energibranscen. Hon har haft flera olika roller exempelvis ledande befattningar inom forskning och utveckling, tjänsteutveckling och uppdragsutbildning. Anette är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy