Anders Åsblad

Civilingenjör kemiteknik, MSc

Expertis inom

Energi, Processintegration, industriell restvärme, bioraffinaderier

Anders är civilingenjör i kemiteknik och har arbetat på Chalmers Industriteknik sedan 1990, men har även en bakgrund inom experimentell värmepumpforskning. Han arbetar främst med energikartläggningar och energifrågor kopplade till industriella energisystem. Anders är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.